PODMÍNKY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

605 903 974

Podmínky ochrany osobních údajů

Základní ustanovení

 1. Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen GDPR) je MAB reality s.r.o., Holečkova 789/49, 150 00 Praha 5, Smíchov, IČO: 28492676 (dále jen správce).
 2. Kontaktní údaj správce je info@mabreality.cz.
 3. Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.
 4. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

Zákonný důvod zpracování osobních údajů

 1. Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je
  • plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR (dále jen „Plnění smlouvy“),
 2. Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR. S takovým zpracováním jste poskytl/a svůj výslovný souhlas.

Účel zpracování, kategorie, zdroje a příjemci osobních údajů

zákonný důvod účel údaje zdroj údajů příjemci osobních údajů (zpracovatelé)
Plnění smlouvy. Odpověď na poptávku zaslanou přes kontaktní / poptávkový formulář. Osobní údaje klientů (e-mail, telefon, adresa: město, psč, popř. ulice a číslo popisné). Kontaktní / poptávkový formulář. Subdodavatelé.
Plnění právní povinnosti. Uvedení na účetních dokladech na základě plnění právní povinnosti. Identifikační a kontaktní údaje. Osobní, telefonická nebo e-mailová komunikace. Subdodavatelé.
Oprávněný zájem. Běžná analýza návštěvnosti, odhalování chyb serveru a prevence podvodů a útoků na server. Po dobu 50 měsíců: IP adresy a údaje o prohlížení webu, zobrazené stránky. Zobrazení stránky s chybou. Webhostingové služby a případně další analytické služby.

Doba uchovávání údajů

 1. Pokud není v předchozích bodech uvedeno jinak, Správce uchovává osobní údaje
  • po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů.
  • po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu, jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu.
 2. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.

Cookies

Cookies jsou malé textové informace, které se ukládají ve vašem prohlížeči. Ukládají se ve vašem internetovém prohlížeči a lze se na ně podívat, lze je vypnout (zakázat ukládání) nebo smazat.

Jaké jsou typy souborů cookies?

 • technické / slouží pro základní funkcionalitu webu
 • analytické / slouží pro měření návštěvnosti a různých statistik webu
 • remarketingové / slouží k lepšímu cílení a personalizaci reklam, které uvidíte jinde na webu

 1. Jsou-li v článku Účel zpracování, kategorie, zdroje a příjemci osobních údajů mezi osobními údaji uvedeny soubory cookies, platí pro jejich zpracování následující pravidla.
  • Pravidla pro používání nebo zablokování cookies si může každý uživatel nastavit ve svém internetovém prohlížeči (jak zablokovat cookies), čímž dává najevo svůj souhlas s jejich zpracováním.
  • Uživatel si může nastavit povolení nebo odmítnutí veškerých nebo pouze některých souborů cookies (např. cookies třetích stran). Zablokování souborů cookies může mít negativní vliv na použitelnost webové stránky a služby.
 2. Vznesete-li námitku proti zpracování technických cookies nezbytných pro fungování webových stránek, nelze v takovém případě zaručit plnou funkčnost a kompatibilitu webových stránek.

Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)

 1. Příjemci osobních údajů jsou poskytovatelé webhostingových služeb a analytických nástrojů.
 2. Příjemci osobních údajů jsou subdodavatelé správce, které správce využívá pro plnění smlouvy vzniklé zadáním poptávky.

Vaše práva

 1. Za podmínek stanovených v GDPR máte
  • právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,
  • právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR,
  • právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR,
  • právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR,
  • právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR,
  • právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo e-mail správce uvedený v článku Základní ustanovení těchto podmínek.
 2. Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaše právo na ochranu osobních údajů.

Podmínky zabezpečení osobních údajů

 1. Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.
 2. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

Závěrečná ustanovení

 1. Odesláním poptávky z internetového formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
 2. Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách a bude-li to vhodné a možné, upozorníme Vás na tuto změnu rovněž e-mailem. Vaše práva vyplývající z těchto zásad ochrany osobních údajů bez Vašeho výslovného souhlasu neomezíme.

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 25. května 2018.

©2020  www.levny-odtah.cz
telefon: 605 903 974
email: info@levny-odtah.cz

MAB reality s.r.o., Holečkova 789/49, 150 000 Praha 5, Smíchov
ič: 28492676, dič: CZ28492676


Seznam partnerů

Seznam státem opravněných firem dle vašeho kraje (firmy, od kterých budete mít protokol k likvidaci).

                
 • AB Metal Recycling, s.r.o IČO24756458, IČZCZK00255 Hlavní město Praha, Ústecký kraj, Karlovarský kraj, Plzeňský kraj, Středočeský kraj
 • Autovraky CB s.r.o. IČO03180476, IČZCZC00612 Středočeský kraj, Pardubický kraj, kraj Vysočina, Hlavní město Praha, Ústecký kraj, Královéhradecký kraj, Jihočeský kraj, Liberecký kraj, Karlovarský kraj, Plzeňský kraj
 • Bohemia scrap s.r.o. IČO03308120, IČZCZU01225 Královéhradecký kraj, Liberecký kraj, Olomoucký kraj, Ústecký kraj, Pardubický kraj, Středočeský kraj
 • Martin Lysoněk IČO65818695, IČZCZZ00426 Zlínský kraj, Jihomoravský kraj
 • Moravia scrap, s.r.o. IČO06801251, IČZCZM00968 Moravskoslezský kraj, Olomoucký kraj, Pardubický kraj
 • SK-EKO Pardubice s. r. o. IČO25283979, IČZCZE00867 Moravskoslezský kraj, Jihočeský kraj, Olomoucký kraj, Karlovarský kraj, Plzeňský kraj, Zlínský kraj, Středočeský kraj, Pardubický kraj, kraj Vysočina, Hlavní město Praha, Ústecký kraj, Královéhradecký kraj, Jihomoravský kraj, Liberecký kraj
 • ŠROT GEBESHUBER s.r.o. IČO49434004, IČZCZZ00370 Zlínský kraj, Jihomoravský kraj, Moravskoslezský kraj, Olomoucký kraj, Pardubický kraj, kraj Vysočina
 • TOŠVITO spol. s r. o. IČO47975431, IČZCZZ00255 Zlínský kraj